• 0 532 687 09 39
  • 100.Yıl Bulvarı Bulvar Apt. Daire:3 Antalya
blog

Tekrarlayan Düşük Nedenleri

TEKRARLAYAN DÜŞÜK NEDENLERİ

*GENETİK NEDENLER

*İMMÜNOLOJİK NEDENLER

*ENDOKRİN FAKTÖRLERE BAĞLI NEDENLER

*ANATOMİK NEDENLER

*AÇIKLANAMAYAN NEDENLER

GENETİK NEDENLER

Genetik nedenleri 2 başlıkta toplayabiliyoruz.

*Kromozom Bozuklukları

*Gen Bozuklukları

KROMOZOM BOZUKLUKLARI

Tekrarlayan düşüklerde çok nadir görülmektedir. Pek çok hekim tekrarlayan düşük hastalarında kromozom analizlerinin yapılmasını gereksiz bulmaktadırlar.

GEN BOZUKLUKLARI

Tekrarlayan düşüklerde en sık rastlanan nedenin gen bozuklukları olduğu saptanmıştır. Günümüzde birçok testlerle incelenebilmektedir.

İMMÜNOLOJİK NEDENLER

İmmünolojik nedenler otoimmünite ve alloimmünite olmak üzere 2 ye ayrılmıştır.

Otoimmünite hastalığının görüldüğü bayanlarda dekrarlayan düşük oranı hastalığın olmadığı bayanlara göre daha yüksektir. Hastalığın antifosfolipid antikorları RIA , ELISA gibi spesifik testlerle saptanması mümkündür.

Alloimmünite hastalığının görüldüğü bayanlarda tekrarlayan düşük oranı, bu teoriyi günümüzde şüpheyle karşılayanların oranını olumsuz yönde arttırmaktadır.

ENDOKRİN FAKTÖRLER

Endokrin sorunu hayat boyu devam ediyor ise bu sorun tekrarlayan düşük sebebi olabilir. Bununla ilgili günümüzde tedavi mümkündür.

ANATOMİK NEDENLER

Yukarıda belirtilmiş tekrarlayan düşük nedenleri ilk 12 haftada gerçekleşmektedir. Anatomik nedenlere bağlı düşükler genellikle 10-12 hafta sonrasında meydana gelmektedir. Uterus miyomları ve polipleri lokalizasyonları nedeniyle düşüklere sebep olabilirler. Gebelik boyunca büyüme potansiyellerinin olmasıda ikinci bir sorundur. Tüm tetkikler yapıldıktan sonra histerosalpingografide endometrial kavitede dolma defekti belirlenmesi durumunda düşük nedeni olarak düşünülebilir.

Sorularınız

Whatsapp Instagram Telefon