• 0 532 687 09 39
  • 100.Yıl Bulvarı Bulvar Apt. Daire:3 Antalya
blog

Düşük Tipleri Spontane Abortus

DÜŞÜK TİPLERİ SPONTANE ABORTUS

*Düşük Tehdidi – Abortus imminens

*Kaçınılmaz Düşük – Abortus insipiens

*Tam Olmayan Düşük – Abortus inkompletus

*Tam Düşük – Abortus kompletus

*Ölü Düşük – Missed abortus

DÜŞÜK TEHDİDİ ABORTUS İMMİNENS

Anlamı düşük tehdididir. Hamileliğin ilk yarısında hafif rahim krampları ile birlikte olan vajinal kanamadır. Hamilelerin %20-25 inde ilk aylarda damlama şeklinde vajinal kanama olur. Bu durumdaki düşük tehdidi olan gebelerin yarısı düşükle sonuçlanır. Doku kaybı veya mebran rüptürü mevcut değildir. Serviks silinmemiştir. Spekulumla muayene sırasında kollum ağzında polipler (koyu renkte dokununca kanayan ) görülür. Ultrason ve beta-hCG ölçümleri ile inceleme yapılarak teşhiş konur. Tedavisi yatak istirahatidir. Progesteron kullanmak kayıp oranını değiştirmez sadece düşük tehdidinin, ölü düşük tehdidine dönüşme tehdidini arttırır. Cinsel aktiviteden uzak kalınması gereklidir.

KAÇINILMAZ DÜŞÜK ABORTUS İNSİPİENS

Anlamı kaçınılmaz düşüktür. Servikal olmayan bayanlarda serviks 1.5 cm veya daha fazla dilate olmuştur. Doku kaybı olmamıştır. Prognoz kötüdür. Mevcut durumda yoğun kanama hayatı tehlikeye atacak boyutlarda olabilir. Kürtaj ile hamilelik sonlandırılır.

TAM OLMAYAN DÜŞÜK ABORTUS İNKOMPLETUS

Anlamı tam olmayan düşüktür. Genellikle 10.uncu hamilelik haftasından önce düşük meydana geldiğinde plesanta ve fetüs beraberce atılır. Eğer düşük daha sonraki haftalarda meydana gelirse fetüs atılır plesanta tamamen yada kısmen uterin kavitede kalır. Bu durumda doku kaybı ile birlikte vajinal kanama ve ağrılı uterus krampları vardır. Düşen doku parçaları dikkatle incelenmeli ve trofoblastik elemen aranmalıdır. Atılan dokunun sadece hamilelik desiduası olduğu histolojik olarak onaylanırsa ektopik hamilelik düşünülmelidir. Gebeliğin devamı mümkün değildir. Uterus zaman geçirmeden boşaltılmadır. Vakum veya kürtajla temizlenmelidir. Uterus boşaltıldıktan sonra uterotonik preparatlar ve antibiyotik verilebilir. Hasta en az 5 saat gözlem altında tutulmalıdır.

TAM DÜŞÜK ABORTUS KOMPLETUS

Anlamı tam düşüktür. Gebelik uterus kontraksiyonları ile tamamen atılır. Uterus boşalmasından sonra kanama ve ağrı azalır. Ultrasonografi ile rahimde meteryal kalıp kalmadığı kontrol edilmelidir. Ayrıca kandan yapılan beta-hCG ile durum net netleşir.

ÖLÜ DÜŞÜK MİSSED ABORTUS

Anlamı ölü düşüktür. Bu tür gebelerimizde yukarıda bahsettiğimiz diğer düşük türlerinde görülen kanama yada servikal dilatasyon gibi bulgular görülmez. Günümüzde ultrason yaygın kullanımıyla fetal ölüm tespit edilen veya hCG nin yükselmediği hastalara ölü düşük olarak teşhis konulur. Tedavi uterusun boşalmasıdır. Ancak müdahaleden önce koagülasyon testleri ihmal edilmemelidir.

HABİTÜEL ABORTUS (Reküren Abortus) TEKRARLAYAN DÜŞÜKLER

Arka arkaya 3 ve daha fazla spontane düşük olduğu zaman hastanın tekrarlayan düşük yapma olasılığı artmaktadır. Bu durum habitüel abortus olarak adlandırır. Üst üste 3 düşük yaptıktan sonra sonuca ulaşan gebelik oranı %65-70 iken ,5 kere üst üste düşük yapan bir gebede canlı doğum oranı %40-50 ye düşmektedir.

Sorularınız

Whatsapp Instagram Telefon